YAPI-İNŞAAT GRUBU
SÜMER GROUP için değişim dönüşüme maruz kalacak yapıların üretilmesi, toplum ve birey için kaynak ve ömür kaybıdır.

 

 

Yapı inşaat sektörü insanlığın ekonomik kalkınmasına, huzur ve saadetine kaldıraç fonksiyonu gören bir işlevdir. Ülkeler ve bireylerin en önemli prestij yatırımlarından biridir, hatta başında gelir.

Dünyamıza tabii güzellik açısından kaybettirdiğini telafi ederek yerküremizin merkez çekim kuvvetini absorbe edebilecek şekil, statik, çevre, toplumsal yaşam fonksiyonlarını göz ardı etmeden yapılaşmanın sürdürülmesi gerekir.

Ülkemizin yapılaşma süreci yakın tarihe kadar, maalesef bilinçsizce,önce ihtiyacı giderecek çağdışı barınma araçları yapılmış,sonra çevre “plansızlık kaosuna” uyarlanmaya çalışılmıştır.Oysa modern öğreti,önce projeksiyon-fizibilite sonra yapılaşma diye tanımlar.

Ülkemizde mekânları yaşamsal ve çevre faktörleri açısından yeniden yapılandırmalıyız. Kentsel dönüşüm projeleri
bu açıdan önem arz etmektedir.

Sümer Group olarak temennimiz; Dönüştürülecek prosesler kısa zamanda dönüştürülmüşün dönüştürülmesine dönmesin. Yapılaşma şekilleri insanlık için zorunlu ikamet değil gönüllü ikamet
fonksiyonu taşımalıdır. Dünyanın ve ülkemizin tabii stresinin izale edilebileceği mekânlar söz konusu olmalıdır.

SÜMER GROUP olarak insan ömrünün büyük bölümünün geçtiği mekanlar olarak konutlar ve iş yerlerinin her bakımdan önemli olduğunu, bu öneme haiz yapılar şeklinde olması gerektiğini düşünüyor.

 

 
PLASTİK GRUBU
YAPI-İNŞAAT GRUBU ELEKTRİK GRUBU SİGORTA GRUBU